Kommunehelsetenesta2003

Innhald

Arkiv for Kommunehelsetenesta - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
8. desember 2006 2005 Kun ein av tre aldersheimsplassar er igjen
2. desember 2005 2004 Framleis sterk auke i talet på yngre tenestemottakarar
3. desember 2004 2003 God utnytting av institusjonsplassane
12. desember 2003 2002 Moderat auke i helse- og omsorgstenestene
27. september 2002 2001 Auka ressursar i kommunehelsetenesta
12. oktober 2001 2000 Auka ressursar til kommunehelsetenesta
4. oktober 2000 1999 Litt meir ressursar til kommunehelsetenesta
14. oktober 1999 1998 Fortsatt økende privatisering

Arkiv for Kommunehelsetenesta - årleg, førebelse tal (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
8. desember 2006 2005 Kun ein av tre aldersheimsplassar er igjen
2. desember 2005 2004 Framleis sterk auke i talet på yngre tenestemottakarar
3. desember 2004 2003 God utnytting av institusjonsplassane
12. desember 2003 2002 Moderat auke i helse- og omsorgstenestene
27. september 2002 2001 Auka ressursar i kommunehelsetenesta
12. oktober 2001 2000 Auka ressursar til kommunehelsetenesta
4. oktober 2000 1999 Litt meir ressursar til kommunehelsetenesta
14. oktober 1999 1998 Fortsatt økende privatisering