148655_tabell_214598_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148655_tabell_214598
statistikk
2015-01-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I desember 2014 ble det solgt 697 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsproduktdesember 2014

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Desember 2014Desember 2013 - Desember 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal6970,0
Jordbruk og skogbruk2-60,0
Fiske og fangst2886,7
Industri i alt84-4,5
Bygg og anlegg16-30,4
Bustader og forretninsbygg78-25,7
Transport429-0,7
Offentleg verksemd3-40,0
Netto direkte import239333,3
Anna sal1713,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB