148655_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148655_tabell
statistikk
2015-01-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I desember 2014 ble det solgt 697 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffdesember 2014, førebelse tal

Innhald