148655_tabell_214596_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148655_tabell_214596
statistikk
2015-01-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I desember 2014 ble det solgt 697 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsproduktdesember 2014

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Desember 2014Desember 2013 - Desember 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt6970,0
Bilbensin96-3,0
Autodiesel3191,9
Andre mellomdestillat149-15,8
Parafinprodukt11032,5
Tungolje12-20,0
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt21220,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB