261361_tabell_267692_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
261361_tabell_267692
statistikk
2016-08-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Undersøkelsen viser utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. For 2016 ventes nedgang på 12 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2016

Innhold

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
4. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 2016Endring i prosent
4. kvartal 2015 / 3. kvartal 20151. kvartal 2016 / 4. kvartal 20152. kvartal 2016 / 1. kvartal 2016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft191,3182,8176,8-3,8-4,4-3,3
Utvinning og rørtransport198,2184,4179,6-5,5-7,0-2,6
Industri og bergverksdrift112,1123,1121,8-1,89,8-1,1
Bergverksdrift103,096,986,1-7,5-5,9-11,1
Industri111,2126,7123,2-2,513,9-2,8
Kraftforsyning295,0298,6280,37,71,2-6,1