Fjernvarme og fjernkjøling2015

Innhold

Arkiv for Fjernvarme og fjernkjøling - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. mai 2016 2015 Rekordhøyt fjernvarmeforbruk
2. oktober 2015 2014 Redusert forbruk av fjernvarme
14. oktober 2014 2013 Økt forbruk av fjernvarme og fjernkjøling
28. oktober 2013 2012 Oppgang i fjernvarmeforbruket
27. november 2012 2011 Redusert forbruk av fjernvarme
5. desember 2011 2010 Sterk økning i fjernvarmeforbruket
31. august 2000 1999 Økt produksjon av fjernvarme
11. september 2001 2000 Lavere forbruk av fjernvarme
19. august 1999 1998 Økt forbruk av fjernvarme
28. oktober 2010 2009 Betydelig økning i fjernvarmeforbruket
1. november 2002 2001 Betydelig økt fjernvarmeforbruk
24. november 2004 2003 Forbruket av fjernvarme øker
3. desember 2003 2002 Mer forbruk av fjernvarme
27. september 2007 2006 Vi bruker stadig mer fjernvarme
29. juli 2005 2004 Nær halvparten av fjernvarmen fra avfall
19. oktober 2006 2005 Fjernvarmeforbruket økte
29. september 2009 1. oktober 2009 Fjernvarmeforbruket doblet fra 2000
18. september 2008 2007 Økt bruk av fjernvarme