Fjernvarme og fjernkjøling2013

Innhold

Arkiv for Fjernvarme og fjernkjøling - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. mai 2021 2020 2020
13. mai 2020 2019 2019
6. juni 2019 2018 2018
31. mai 2018 2017 2017
4. mai 2017 2016 2016
13. mai 2016 2015 Rekordhøyt fjernvarmeforbruk
2. oktober 2015 2014 Redusert forbruk av fjernvarme
14. oktober 2014 2013 Økt forbruk av fjernvarme og fjernkjøling
28. oktober 2013 2012 Oppgang i fjernvarmeforbruket
27. november 2012 2011 Redusert forbruk av fjernvarme
5. desember 2011 2010 Sterk økning i fjernvarmeforbruket
28. oktober 2010 2009 Betydelig økning i fjernvarmeforbruket
29. september 2009 1. oktober 2009 Fjernvarmeforbruket doblet fra 2000
18. september 2008 2007 Økt bruk av fjernvarme
27. september 2007 2006 Vi bruker stadig mer fjernvarme