180586_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/fjernvarme/aar
180586_tabell
statistikk
2014-10-14T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
false
Statistikken omfatter produksjon og forbruk av fjernvarme og fjernkjøling i 2013, samt tekniske og økonomiske hovedtall som salgsinntekter og investeringer.

Fjernvarme og fjernkjøling2013

Innhold