203274_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
203274
Lavere strømpriser i 2014
statistikk
2015-02-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false
atistikken gir et tverrsnitt av kraftprisene i sluttbruker- og engrosmarkedet per kvartal. I 2014 betalte husholdninger 12 prosent mindre enn året før.

Elektrisitetspriser4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere strømpriser i 2014

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 30,6 øre/kWh i 2014. Dette er en nedgang på 12 prosent sammenliknet med 2013.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
4. kvartal 2014Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått de siste 3 måneder før måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter85,10,2-4,7
Kraftpris31,70,3-11,0
Nettleie26,00,0-1,5
Avgifter27,40,40,4
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet133,5-2,9-9,7
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet132,5-0,9-13,1
Alle andre fastpriskontrakter34,3-10,2-6,3
Kontrakter tilknyttet elspotprisen30,40,3-11,4
Variabel pris kontrakter34,76,8-9,4
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer30,51,7-11,6
Industri untatt kraftintensiv industri29,1-0,3-9,6
Kraftintensiv industri29,70,01,7

Tjenesteytende næringer og industri, unntatt kraftintensiv industri, hadde en nedgang i den gjennomsnittlige strømprisen, utenom avgifter og nettleie, på henholdsvis 14 og 15 prosent fra 2013. Kontrakter tilknyttet elspotprisen ga billigst strøm i 2014. Elspotprisen hadde også størst reduksjon fra året før. 

Det er flere forhold som kan forklare prisnedgangen i 2014. Kraftproduksjonen økte med 6 prosent fra 2013. Dette skyldes blant annet høyere fyllingsgrad i magasinene gjennom store deler av 2014. Det var også lave energipriser i Europa på grunn av større tilbud av vind- og solkraft, samt lave priser på kull og CO2. Rekordvarme temperaturer i 2014 bidro dessuten til å redusere etterspørselen etter strøm. 

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 83,7 øre/kWh i 2014. Det er 5 prosent lavere enn i 2013. Av dette utgjorde kraftprisen 30,6 øre/kWh, nettleien 26 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 27,1 øre/kWh. 

Spotpris billigst for husholdningene

En husholdning med et årlig forbruk på 16 000 kWh, vil på et år spare om lag 850 kroner, eksklusive avgifter og nettleie, på å velge elspotpris fremfor variabel pris i 2014. 

I 2014 ble 66 prosent av strømmen til husholdningene solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen. Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var 28,7 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For variable kontrakter betalte husholdningene 34 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 33,6 øre/kWh, og for kontrakter med over ett års varighet var prisen 34,4 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 36,4 øre/kWh. 

Nedgang i spotprisen for tjenesteyting og industri

For tjenesteytende næringer og industri, unntatt kraftintensiv industri, ble henholdsvis 85 og 87 prosent av strømmen solgt gjennom kontrakter tilknyttet elspotprisen. For tjenesteytende næringer var det en reduksjon i spotprisen på 15 prosent til 28,2 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, og for industri unntatt kraftintensiv industri var det en nedgang på 16 prosent til 26,9 øre/kWh. 

For kraftintensiv industri selges det meste av strømmen gjennom fastpriskontrakter og ikke markedsbestemte kontrakter. Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie var 29,5 øre/kWh, en økning på 2 prosent i forhold til 2013.