203274_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
203274_tabell
statistikk
2015-02-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
false
atistikken gir et tverrsnitt av kraftprisene i sluttbruker- og engrosmarkedet per kvartal. I 2014 betalte husholdninger 12 prosent mindre enn året før.

Elektrisitetspriser4. kvartal 2014

Innhold