430992_tabell_448665_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
430992_tabell_448665
statistikk
2021-03-16T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetfebruar 2021

Innhold

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Februar 2021Februar 2021 / Februar 2020Februar 2021
Total produksjon av elektrisk kraft14 41211,4100,0
Vannkraft13 17211,691,4
Varmekraft119-56,40,8
Vindkraft1 12031,27,8
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft13 0679,1100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass630-18,54,8
Forbruk i kraftintensiv industri2 955-3,322,6
Forbruk i alminnelig forsyning9 48216,472,6