430992_tabell_448664_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
430992_tabell_448664
statistikk
2021-03-16T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetfebruar 2021

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
Hittil i årMånedstall
Februar 2020Februar 2021Endring i prosentFebruar 2020Februar 202112-måneders endring
Total produksjon av elektrisk kraft26 27031 86321,312 93414 41211,4
Vannkraft23 82529 62124,311 80613 17211,6
Varmekraft567250-55,9274119-56,4
Vindkraft1 8781 9936,18541 12031,2
 
Import2 0171 143-43,3949738-22,2
Eksport2 0353 45869,91 0891 1899,2
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft26 25129 54912,612 79413 9619,1
 
Pumpekraftforbruk11317-84,82410-57,2
Beregnet tap i linjenettet1 6111 95421,379388411,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft24 52827 57812,411 97613 0679,1
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass1 6061 348-16,1772630-18,5
 
Forbruk i kraftintensiv industri6 2776 178-1,63 0552 955-3,3
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp592561-5,1288281-2,1
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer1 2391 209-2,4618573-7,3
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro827791-4,3397369-6,9
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller3 6193 617-0,11 7531 731-1,2
 
Forbruk i alminnelig forsyning16 64520 05220,58 1499 48216,4