415627_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
415627_tabell
statistikk
2020-08-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetjuli 2020

Innhold