Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Juli 2020Juli 2020 / Juli 2019Juli 2020
Total produksjon av elektrisk kraft11 24714,9100,0
Vannkraft10 45213,292,9
Varmekraft2898,82,6
Vindkraft50674,14,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 0892,2100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass76320,99,4
Forbruk i kraftintensiv industri2 968-3,236,7
Forbruk i alminnelig forsyning4 3583,353,9