Tabell

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
Hittil i årMånedstall
Juli 2019Juli 2020Endring i prosentJuli 2019Juli 202012-måneders endring
Total produksjon av elektrisk kraft76 82287 02213,39 79011 24714,9
Vannkraft71 94080 18311,59 23410 45213,2
Varmekraft1 9541 854-5,12662898,8
Vindkraft2 9284 98670,329150674,1
 
Import8 0543 429-57,442294-77,8
Eksport6 39411 91086,31 5772 34148,4
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft78 48278 5410,18 6359 0004,2
 
Pumpekraftforbruk950806-15,111622190,1
Beregnet tap i linjenettet4 7115 33713,360069014,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft72 82172 398-0,67 9188 0892,2
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4 8055 0645,463176320,9
 
Forbruk i kraftintensiv industri21 38721 6431,23 0672 968-3,2
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp2 0471 971-3,7289251-13,0
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer3 6634 16313,75335442,0
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro3 0562 806-8,2422369-12,5
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller12 62112 7020,61 8241 804-1,1
 
Forbruk i alminnelig forsyning46 62945 691-2,04 2194 3583,3