402243_tabell_411598_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402243_tabell_411598
statistikk
2020-02-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetjanuar 2020

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
Hittil i årMånedstall
Januar 2019Januar 2020Endring i prosentJanuar 2019Januar 202012-måneders endring
Total produksjon av elektrisk kraft14 70713 336-9,314 70713 336-9,3
Vannkraft13 88112 019-13,413 88112 019-13,4
Varmekraft2702948,62702948,6
Vindkraft5561 02484,35561 02484,3
 
Import1 1951 067-10,71 1951 067-10,7
Eksport1 337947-29,21 337947-29,2
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft14 56513 457-7,614 56513 457-7,6
 
Pumpekraftforbruk618843,7618843,7
Beregnet tap i linjenettet902818-9,3902818-9,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft13 60112 551-7,713 60112 551-7,7
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass73883313,073883313,0
 
Forbruk i kraftintensiv industri3 1773 2221,43 1773 2221,4
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp2843047,32843047,3
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer55662111,755662111,7
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro466430-7,8466430-7,8
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller1 8711 866-0,21 8711 866-0,2
 
Forbruk i alminnelig forsyning9 6878 496-12,39 6878 496-12,3