Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Januar 2020Januar 2020 / Januar 2019Januar 2020
Total produksjon av elektrisk kraft13 336-9,3100,0
Vannkraft12 019-13,490,1
Varmekraft2948,62,2
Vindkraft1 02484,37,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 551-7,7100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass83313,06,6
Forbruk i kraftintensiv industri3 2221,425,7
Forbruk i alminnelig forsyning8 496-12,367,7