402169_tabell_410834_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402169_tabell_410834
statistikk
2020-01-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetdesember 2019

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
Januar 2018 - Desember 2018Januar 2019 - Desember 2019Endring i prosentDesember 2018Desember 2019Endring i prosentDesember 2018Desember 2019Endring i prosent
1Ved publisering av månedlig elstatistikk for mai 2019 har navnet på variabelen «Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk» blitt endret til «Pumpekraftforbruk». Dette kommer av at denne størrelsen fra og med da ikke lenger omfatter «annet eget forbruk». Endringen medfører at tall for «Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk» og «Pumpekraftforbruk» ikke er direkte sammenlignbare.
Total produksjon av elektrisk kraft146 845134 635-8,3146 845134 635-8,313 80612 368-10,4
Vannkraft139 512125 796-9,8139 512125 796-9,812 96211 290-12,9
Varmekraft3 4573 302-4,53 4573 302-4,5304288-5,4
Vindkraft3 8765 53642,83 8765 53642,854079146,5
 
Import8 34012 35348,18 34012 35348,11 3571 84535,9
Eksport18 48912 309-33,418 48912 309-33,41 300636-51,1
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft136 696134 679-1,5136 696134 679-1,513 86213 577-2,1
 
Pumpekraftforbruk11 6261 262-22,41 6261 262-22,46017-71,2
Beregnet tap i linjenettet9 0058 257-8,39 0058 257-8,3847759-10,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft126 064125 160-0,7126 064125 160-0,712 95612 801-1,2
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass8 4908 059-5,18 4908 059-5,174183813,1
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt37 04836 557-1,337 04836 557-1,33 1783 056-3,8
 
Fleksibelt forbruk i kraftintensiv industri i alt1 9771 857-6,11 9771 857-6,1150107-28,5
 
Ordinært forbruk i kraftintensiv industri i alt35 07134 700-1,135 07134 700-1,13 0282 949-2,6
Ordinært forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp3 0923 012-2,63 0923 012-2,6265227-14,5
Ordinært forbruk i produksjon av kjemiske råvarer6 2835 958-5,26 2835 958-5,2546518-5,1
Ordinært forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 2334 062-4,04 2334 062-4,0361340-5,9
Ordinært forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller21 46321 6681,021 46321 6681,01 8551 8640,4
 
Forbruk i alminnelig forsyning80 52580 5440,080 52580 5440,09 0388 908-1,4