Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 368100,0-10,4
Vannkraft11 29091,3-12,9
Varmekraft2882,3-5,4
Vindkraft7916,446,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 801100,0-1,2
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass8386,513,1
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 05623,9-3,8
Forbruk i alminnelig forsyning8 90869,6-1,4