383444_tabell_391598_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
383444_tabell_391598
statistikk
2019-07-08T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetmai 2019

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
Juni 2017 - Mai 2018Juni 2018 - Mai 2019Endring i prosentMai 2018Mai 2019Endring i prosentMai 2018Mai 2019Endring i prosent
1Ved publisering av månedlig elstatistikk for mai 2019 har navnet på variabelen «Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk» blitt endret til «Pumpekraftforbruk». Dette kommer av at denne størrelsen fra og med da ikke lenger omfatter «annet eget forbruk». Endringen medfører at tall for «Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk» og «Pumpekraftforbruk» ikke er direkte sammenlignbare.
Total produksjon av elektrisk kraft150 504139 102-7,665 30557 562-11,910 2589 810-4,4
Vannkraft143 887130 879-9,062 49253 860-13,89 7589 168-6,0
Varmekraft3 4383 4570,61 4181 4180,02782842,2
Vindkraft3 1804 76649,91 3942 28463,822335860,9
 
Import6 66710 86963,04 1416 67061,18041 04630,1
Eksport20 33215 752-22,56 3433 607-43,11 272739-41,9
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft136 840134 219-1,963 10360 626-3,99 79010 1173,3
 
Pumpekraftforbruk11 8611 407-24,4635415-34,6383130-66,1
Beregnet tap i linjenettet9 2308 531-7,64 0053 530-11,9629602-4,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft125 749124 282-1,258 46356 681-3,08 7779 3866,9
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass8 1278 4944,53 5383 5420,1708664-6,2
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt36 38137 1872,215 19915 3390,93 1323 060-2,3
 
Fleksibelt forbruk i kraftintensiv industri i alt1 9291 9380,5850811-4,6161157-2,6
 
Ordinært forbruk i kraftintensiv industri i alt34 45135 2492,314 34914 5281,22 9712 903-2,3
Ordinært forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp3 0583 1091,71 2521 2691,42572674,2
Ordinært forbruk i produksjon av kjemiske råvarer6 2036 123-1,32 6032 444-6,1536444-17,2
Ordinært forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 4204 310-2,51 7661 8434,43633722,4
Ordinært forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller20 77021 7074,58 7288 9722,81 8151 8200,3
 
Forbruk i alminnelig forsyning81 24278 601-3,339 72637 800-4,84 9375 66114,7