Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mai 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 810100,0-4,4
Vannkraft9 16893,5-6,0
Varmekraft2842,92,2
Vindkraft3583,760,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 386100,06,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6647,1-6,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 06032,6-2,3
Forbruk i alminnelig forsyning5 66160,314,7