287499_tabell_302950_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
287499_tabell_302950
statistikk
2017-04-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 6,6 prosent lavere kraftproduksjon i februar 2017 enn i februar året før.

Elektrisitetfebruar 2017

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
Mars 2015 - Februar 2016Mars 2016 - Februar 2017Endring i prosentFebruar 2016Februar 2017Endring i prosentFebruar 2016Februar 2017Endring i prosent
Total produksjon av elektrisk kraft147 846147 535-0,230 46428 467-6,614 08813 156-6,6
Vannkraft141 954141 9670,029 44327 405-6,913 60812 668-6,9
Varmekraft3 5173 389-3,6601580-3,5291282-3,3
Vindkraft2 3752 178-8,342048214,71882079,9
 
Import7 0315 574-20,71 3431 177-12,47197484,0
Eksport22 00921 661-1,63 6163 127-13,51 6951 290-23,9
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft132 868131 447-1,128 19126 517-5,913 11112 614-3,8
 
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk2 1721 438-33,81181299,45958-0,4
Beregnet tap i linjenettet9 0679 048-0,21 8681 746-6,6864807-6,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft121 630120 961-0,526 20624 643-6,012 18911 749-3,6
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7 1067 067-0,61 3141 280-2,6635616-3,0
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt35 66935 9420,86 0166 004-0,22 9542 860-3,2
 
Fleksibelt forbruk i kraftintensiv industri i alt1 8911 8990,4319311-2,4152146-4,0
 
Ordinært forbruk i kraftintensiv industri i alt33 77834 0430,85 6975 693-0,12 8012 714-3,1
Ordinært forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp2 7843 0429,3529514-2,8260249-4,3
Ordinært forbruk i produksjon av kjemiske råvarer6 3576 173-2,91 1021 057-4,1539502-6,9
Ordinært forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 2974 3872,17067648,2377372-1,5
Ordinært forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller20 34020 4410,53 3603 357-0,11 6241 591-2,1
 
Forbruk i alminnelig forsyning78 85577 952-1,118 87517 359-8,08 6008 273-3,8