281027_tabell_294292_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
281027_tabell_294292
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 1,2 prosent høyere kraftproduksjon i desember 2016 enn i desember året før.

Elektrisitetdesember 2016

Innhold

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 110100,01,2
Vannkraft13 51595,81,3
Varmekraft3022,1-4,3
Vindkraft2922,1-0,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 167100,01,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6545,4-1,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 07225,21,8
Forbruk i alminnelig forsyning8 44269,41,2