Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2016ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 110100,01,2
Vannkraft13 51595,81,3
Varmekraft3022,1-4,3
Vindkraft2922,1-0,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 167100,01,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6545,4-1,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 07225,21,8
Forbruk i alminnelig forsyning8 44269,41,2