281027_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
281027_tabell
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 1,2 prosent høyere kraftproduksjon i desember 2016 enn i desember året før.

Elektrisitetdesember 2016

Innhold