Tabell

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
Januar 2015 - Desember 2015Januar 2016 - Desember 2016Endring i prosentDesember 2015Desember 2016Endring i prosentDesember 2015Desember 2016Endring i prosent
Total produksjon av elektrisk kraft145 021149 5313,1145 021149 5313,113 94514 1101,2
Vannkraft139 014144 0053,6139 014144 0053,613 33613 5151,3
Varmekraft3 4923 410-2,33 4923 410-2,3316302-4,3
Vindkraft2 5152 116-15,92 5152 116-15,9294292-0,5
 
Import7 4115 741-22,57 4115 741-22,57147413,8
Eksport22 03822 1510,522 03822 1510,51 6431 7395,8
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft130 393133 1222,1130 393133 1222,113 01613 1110,7
 
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk2 1781 427-34,42 1781 427-34,414479-45,2
Beregnet tap i linjenettet8 8949 1703,18 8949 1703,18558651,2
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft119 322122 5242,7119 322122 5242,712 01712 1671,3
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6 9597 1012,16 9597 1012,1660654-1,0
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt35 37935 9541,635 37935 9541,63 0183 0721,8
 
Fleksibelt forbruk i kraftintensiv industri i alt1 8431 9063,41 8431 9063,41581686,2
 
Ordinært forbruk i kraftintensiv industri i alt33 53634 0481,533 53634 0481,52 8602 9041,5
Ordinært forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp2 6913 05713,62 6913 05713,62322487,3
Ordinært forbruk i produksjon av kjemiske råvarer6 3046 218-1,46 3046 218-1,45455511,1
Ordinært forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 3614 329-0,74 3614 329-0,73423481,6
Ordinært forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller20 18020 4441,320 18020 4441,31 7411 7560,9
 
Forbruk i alminnelig forsyning76 98579 4683,276 98579 4683,28 3388 4421,2