224977_tabell_238380_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
224977_tabell_238380
statistikk
2015-09-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 0,1 prosent lavere kraftproduksjon i juli 2015 enn i juli året før.

Elektrisitetjuli 2015

Innhold

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juli 2015ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 193100,0-0,1
Vannkraft9 77495,9-0,4
Varmekraft2992,9-6,4
Vindkraft1201,256,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 657100,08,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5927,718,1
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 00439,24,2
Forbruk i alminnelig forsyning4 06053,011,4