Tabell

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
August 2013 - Juli 2014August 2014 - Juli 2015Endring i prosentJuli 2014Juli 2015Endring i prosentJuli 2014Juli 2015Endring i prosent
Total produksjon av elektrisk kraft138 819143 8073,682 56084 0401,810 20810 193-0,1
Vannkraft133 180137 7973,579 36980 5301,59 8129 774-0,4
Varmekraft3 4913 5421,51 9712 0383,4319299-6,4
Vindkraft2 1482 46914,91 2201 47220,77712056,3
 
Import6 4137 48116,73 9395 07328,8137447226,5
Eksport19 05421 76414,212 52012 352-1,32 4961 588-36,4
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft126 178129 5242,773 97976 7613,87 8489 05215,3
 
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk1 5361 84119,81 1501 35417,7114661479,6
Beregnet tap i linjenettet10 65211 0784,06 3226 5423,57037344,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft113 990116 6042,366 50868 8663,57 0327 6578,9
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6 3576 7496,23 6323 8826,950259218,1
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt34 73735 2561,520 36020 5851,12 8843 0044,2
 
Fleksibelt forbruk i kraftintensiv industri i alt1 7201 8115,31 0151 1028,616620925,5
 
Ordinært forbruk i kraftintensiv industri i alt33 01733 4451,319 34519 4830,72 7182 7952,8
Ordinært forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp2 8962 666-7,91 6401 542-6,02062185,5
Ordinært forbruk i produksjon av kjemiske råvarer6 2336 4092,83 7173 7571,15255484,3
Ordinært forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 4164 4991,92 6522 532-4,5341301-11,6
Ordinært forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller19 47219 8722,111 33611 6522,81 6461 7295,0
 
Forbruk i alminnelig forsyning72 89674 6002,342 51644 3994,43 6464 06011,4