199046_tabell_213444_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199046_tabell_213444
statistikk
2015-01-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 7,3 prosent høyere kraftproduksjon i november 2014 enn i november året før.

Elektrisitetnovember 2014

Innhold

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
November 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 123100,07,3
Vannkraft12 60296,07,5
Varmekraft2952,3-1,6
Vindkraft2261,78,2
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 516100,0-2,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6125,810,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 91327,71,8
Forbruk i alminnelig forsyning6 99166,5-4,8