199046_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199046_tabell
statistikk
2015-01-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 7,3 prosent høyere kraftproduksjon i november 2014 enn i november året før.

Elektrisitetnovember 2014

Innhold