Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
November 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 123100,07,3
Vannkraft12 60296,07,5
Varmekraft2952,3-1,6
Vindkraft2261,78,2
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 516100,0-2,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6125,810,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 91327,71,8
Forbruk i alminnelig forsyning6 99166,5-4,8