173511_tabell_209848_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173511_tabell_209848
statistikk
2014-12-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 9,1 prosent høyere kraftproduksjon i oktober 2014 enn i oktober året før.

Elektrisitetoktober 2014

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
November 2012 - Oktober 2013November 2013 - Oktober 2014Endring i prosentOktober 2013Oktober 2014Endring i prosentOktober 2013Oktober 2014Endring i prosent
Total produksjon av elektrisk kraft135 798140 1543,2108 883114 7975,410 87711 8709,1
Vannkraft130 708134 4272,8104 790110 1955,210 38411 2938,8
Varmekraft3 3413 4884,42 7082 8736,13103275,3
Vindkraft1 7502 23827,91 3851 73024,818324936,6
 
Import10 5186 449-38,78 6965 010-42,4639549-14,0
Eksport15 39920 51533,212 73418 10942,29251 79493,8
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft130 917126 087-3,7104 846101 698-3,010 59010 6250,3
 
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk1 3551 62219,71 2261 46119,265177170,4
Beregnet tap i linjenettet10 89710 717-1,78 6868 681-0,18569055,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft118 665113 749-4,194 93491 556-3,69 6699 544-1,3
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6 1926 3913,25 0075 2464,85926458,9
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt34 37834 9321,628 62529 1902,02 8812 9683,0
 
Uprioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt1 8371 672-9,01 4941 439-3,71361488,8
 
Prioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt32 54133 2602,227 13027 7512,32 7462 8202,7
Prioritert forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp3 1032 828-8,92 6002 338-10,1262237-9,9
Prioritert forbruk i produksjon av kjemiske råvarer5 8216 3408,94 8235 33710,748253310,5
Prioritert forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 4194 5843,73 6223 8205,534438913,0
Prioritert forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller19 19919 5081,616 08616 2561,11 6571 6620,3
 
Forbruk i alminnelig forsyning78 09572 426-7,361 30257 120-6,86 1965 932-4,3