Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Oktober 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 870100,09,1
Vannkraft11 29395,18,8
Varmekraft3272,85,3
Vindkraft2492,136,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 544100,0-1,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6456,88,9
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 96831,13,0
Forbruk i alminnelig forsyning5 93262,2-4,3