153287_tabell_170706_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
153287_tabell_170706
statistikk
2014-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetfebruar 2014

Innhold

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 865100,0-4,5
Vannkraft11 34395,6-6,2
Varmekraft2762,343,8
Vindkraft2462,175,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 656100,0-6,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5425,130,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 75625,90,8
Forbruk i alminnelig forsyning7 35969,1-11,3