153287_tabell_170705_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
153287_tabell_170705
statistikk
2014-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetfebruar 2014

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
Mars 2012 - Februar 2013Mars 2013 - Februar 2014Endring i prosentFebruar 2013Februar 2014Endring i prosentFebruar 2013Februar 2014Endring i prosent
Total produksjon av elektrisk kraft145 020133 718-7,827 03326 508-1,912 42611 865-4,5
Vannkraft140 198128 197-8,626 24425 415-3,212 09411 343-6,2
Varmekraft3 2903 4103,650358917,219227643,8
Vindkraft1 5312 11137,828750475,614024675,6
 
Import5 7269 80571,22 1411 811-15,41 1151 040-6,7
Eksport20 07015 551-22,52 2602 67118,29941 21121,8
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft130 675127 971-2,126 91425 648-4,712 54711 694-6,8
 
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk2 1141 390-34,31121153,054575,7
Beregnet tap i linjenettet11 16710 624-4,92 2662 168-4,31 049980-6,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft117 394115 957-1,224 53723 365-4,811 44410 656-6,9
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6 1466 2882,31 0001 13613,541454230,7
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt34 40334 3970,05 7225 7520,52 7352 7560,8
 
Uprioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt1 9311 686-12,7290248-14,4142118-16,3
 
Prioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt32 47232 7110,75 4325 5041,32 5932 6371,7
Prioritert forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp3 3023 020-8,6555484-12,8267237-11,3
Prioritert forbruk i produksjon av kjemiske råvarer5 9015 9520,89501 07613,345451713,9
Prioritert forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 5114 374-3,0786774-1,5381379-0,5
Prioritert forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller18 75719 3653,23 1413 1690,91 4911 5040,9
 
Forbruk i alminnelig forsyning76 84575 273-2,017 81516 478-7,58 2957 359-11,3