141434_tabell_156933_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
141434_tabell_156933
statistikk
2014-01-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetnovember 2013

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
Desember 2011 - November 2012Desember 2012 - November 2013Endring i prosentNovember 2012November 2013Endring i prosentNovember 2012November 2013Endring i prosent
Total produksjon av elektrisk kraft146 231135 739-7,2133 226121 120-9,112 29512 229-0,5
Vannkraft141 361130 609-7,6128 806116 517-9,511 82511 720-0,9
Varmekraft3 3573 348-0,33 0513 008-1,42933002,5
Vindkraft1 5121 78217,81 3691 59416,517720918,3
 
Import4 03110 405158,13 1629 377196,5794680-14,3
Eksport22 03615 115-31,420 72313 831-33,31 3821 097-20,6
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft128 226131 0292,2115 665116 6650,911 70711 8120,9
 
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk2 2081 354-38,72 0831 298-37,77372-1,2
Beregnet tap i linjenettet11 07410 886-1,710 0119 664-3,5989978-1,1
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft114 944118 7893,3103 571105 7032,110 64510 7621,1
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6 2236 182-0,75 6645 564-1,8566556-1,8
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt34 37934 308-0,231 54031 432-0,32 8772 855-0,8
 
Uprioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt1 8451 800-2,51 7331 608-7,2151113-24,8
 
Prioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt32 53432 508-0,129 80729 8240,12 7272 7420,6
Prioritert forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp3 4353 025-11,93 1332 802-10,5280250-10,6
Prioritert forbruk i produksjon av kjemiske råvarer5 8915 837-0,95 4225 332-1,74935093,4
Prioritert forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 4784 401-1,74 1084 004-2,5400382-4,4
Prioritert forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller18 73019 2452,717 14417 6863,21 5541 6002,9
 
Forbruk i alminnelig forsyning74 34278 3005,366 36768 7083,57 2017 3512,1