Tabell

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
November 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 229100,0-0,5
Vannkraft11 72095,8-0,9
Varmekraft3002,52,5
Vindkraft2091,718,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 762100,01,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5565,2-1,8
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 85526,5-0,8
Forbruk i alminnelig forsyning7 35168,32,1