92318_tabell_94731_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
92318_tabell_94731
statistikk
2013-02-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetdesember 2012

Innhold

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2012ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 619100,012,4
Vannkraft14 09296,412,2
Varmekraft3402,311,2
Vindkraft1871,330,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft13 086100,015,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6184,710,5
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 87622,01,3
Forbruk i alminnelig forsyning9 59273,320,3