92318_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
92318_tabell
statistikk
2013-02-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetdesember 2012

Innhold