92318_tabell_94730_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
92318_tabell_94730
statistikk
2013-02-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetdesember 2012

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
Januar 2011 - Desember 2011Januar 2012 - Desember 2012Endring i prosentDesember 2011Desember 2012Endring i prosentDesember 2011Desember 2012Endring i prosent
Total produksjon av elektrisk kraft128 144147 84615,4128 144147 84615,413 00514 61912,4
Vannkraft122 079142 89817,1122 079142 89817,112 55514 09212,2
Varmekraft4 7723 391-28,94 7723 391-28,930634011,2
Vindkraft1 2931 55620,31 2931 55620,314418730,4
 
Import11 2554 190-62,811 2554 190-62,88691 02818,3
Eksport14 32922 00653,614 32922 00653,61 3131 283-2,2
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft125 070130 0294,0125 070130 0294,012 56114 36414,4
 
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk2 4112 140-11,22 4112 140-11,212556-55,1
Beregnet tap i linjenettet10 29211 2339,110 29211 2339,11 0631 22215,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft112 368116 6573,8112 368116 6573,811 37413 08615,1
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5 4076 28216,25 4076 28216,255961810,5
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt34 65134 416-0,734 65134 416-0,72 8402 8761,3
 
Uprioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt1 6071 92519,81 6071 92519,811219271,5
 
Prioritert forbruk i kraftintensiv industri i alt33 04432 491-1,733 04432 491-1,72 7282 684-1,6
Prioritert forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp3 8833 355-13,63 8833 355-13,6303223-26,5
Prioritert forbruk i produksjon av kjemiske råvarer6 0795 928-2,56 0795 928-2,54695057,8
Prioritert forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 4334 5051,64 4334 5051,63703977,2
Prioritert forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller18 64918 7030,318 64918 7030,31 5861 559-1,7
 
Forbruk i alminnelig forsyning72 30975 9595,072 30975 9595,07 9759 59220,3