7515_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7515
Kaldt vær ga høyt strømforbruk
statistikk
2010-04-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kaldt vær ga høyt strømforbruk

Det totale bruttoforbruket av strøm var 13 113 GWh i februar, en økning på 5,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Dette er det høyeste nivået som er registrert for februar.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i februar. 1993-2010. GWh

Forbruket i alminnelig forsyning var 9 771 GWh i februar. Dette er 7,8 prosent mer enn i samme måned i fjor og det høyeste nivået som registrert for februar. Forbruksveksten må ses i lys av kaldt vær. For Norge som helhet lå månedstemperaturen 3,6 grader under normalen i februar. Det er 2,7 grader kaldere enn i samme måned i fjor. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning og bruker mye elektrisitet til oppvarming.

Fortsatt lavt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 212 GWh i februar. Dette er en nedgang på 1,4 prosent i forhold til samme måned i fjor. Så langt i år utgjør strømforbruket i kraftintensiv industri 4 600 GWh, en nedgang på 5,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisitet var 12 588 GWh i februar, en oppgang på 2,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen i produksjonen kan ses i sammenheng med høyt forbruk og høye elektrisitetspriser i februar. Terminpriser for andre og tredje kvartal 2010 på Nord Pool var lavere enn spotpriser gjennom februar. Lavere terminpriser enn spotpriser gjør at det kan være mer lønnsomt å produsere i dag fordi man forventer lavere verdi på vannet i morgen.

Fyllingsgraden i vannmagasinene lå under medianverdien i februar og var 37,8 prosent ved utgangen av uke 8. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 52,8 prosent.

Nettoimport av strøm

I februar ble det eksportert 412 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 937 GWh. Dette ga nettoimport på 525 GWh.

Tabeller: