7517_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7517
Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning
statistikk
2010-03-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning

Lave temperaturer ga rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning i årets første måned. Forbruket var på 11 215 GWh i januar, en økning på 16 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar. 1993-2010. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

For Norge som helhet lå månedstemperaturen 2,9 grader under normalen i januar. Det er 5,7 grader kaldere enn samme måned i fjor. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning og trenger mye elektrisitet til oppvarming.

Fortsatt lavt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 401 GWh i januar, en nedgang på 9,2 prosent i forhold til samme måned i fjor. Det lave forbruket i kraftintensiv industri har sammenheng med redusert produksjon av kraftintensive produkter (aluminium, ferro etc.) som følge av lavere etterspørsel fra utlandet. Sammenlignet med forrige måned var det imidlertid en liten vekst i elektrisitetsforbruket på 0,6 prosent.

Rekordhøy elektrisitetsproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var 14 771 GWh i januar. Det er rekordhøyt for måneden, og en økning på 4,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Den høye produksjonen kan ses i sammenheng med høyere elektrisitetspriser i januar.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Høy produksjon og lite tilsig har ført til relativt lav fyllingsgrad i vannmagasinene. Ved utgangen av uke 4 var fyllingsgraden 50,8 prosent, hele 12 prosentpoeng under medianverdien for uken. Referanseperioden for medianverdiene er 1990-2007.

Nettoimport av strøm

I januar måned ble det eksportert 803 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 955. Dette ga nettoimport på 152 GWh.

Tabeller: