7521_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7521
Lavere strømforbruk
statistikk
2010-01-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere strømforbruk

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 7 858 GWh i november i fjor, en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med samme måned året før. Forbruket i kraftintensiv industri er fortsatt lavt.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1993-2009. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Nedgangen i elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning har sammenheng med høyere temperaturer i november enn normalt. For Norge som helhet lå månedstemperaturen 3,0 grader over normalen, og 2,1 grader høyere enn i november 2008. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 2 253 GWh i november, en nedgang på 19,4 prosent i forhold til samme måned i fjor. Det lave forbruket i kraftintensiv industri har sammenheng med redusert produksjon som følge av lavere etterspørsel fra utlandet. Sammenlignet med forrige måned var det en nedgang i elektrisitetsforbruket til kraftintensiv industri på 1,4 prosent. Denne nedgangen kan ha sammenheng med at november har én dag mindre enn oktober.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Lavere elektrisitetsproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var 12 291 GWh i november, et fall på 4,4 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 82,6 prosent. Gjennom november sank fyllingsgraden med 3,6 prosentpoeng, til 79,0 prosent ved utgangen av uke 47. Normal fylling for samme tidspunkt for de siste femten årene er 82,8 prosent.

Nettoeksport av strøm i november

Norge importerte i november 454 GWh, mens det ble eksportert 1 573 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 119 GWh. Hittil i år er det eksportert netto 8 348 GWh, en nedgang på 34 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tabeller: