7523_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7523
Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning
statistikk
2009-12-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 7 443 GWh i oktober. Det er rekordhøyt for måneden, og en økning på 8,1 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Forbruket i kraftintensiv industri er fortsatt lavt.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1993-2009. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-oktober 2009. GWh

Det høye elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning har sammenheng med lavere temperaturer i oktober enn normalt. For Norge som helhet lå månedstemperaturen 1,8 grader under normalen, og 2,2 grader lavere enn i samme måned i 2008. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Forbruket i alminnelig forsyning til nå i år er 65 074 GWh. Det er 0,1 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Fortsatt lavt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 2 285 GWh i oktober, en nedgang på 18,5 prosent i forhold til samme måned i fjor. Det lave forbruket av elektrisitet i kraftintensiv industri har sammenheng med redusert produksjon i sektoren. Dette skyldes i stor grad lavere etterspørsel fra utlandet etter kraftintensive produkter. Sammenlignet med forrige måned var det imidlertid en vekst i elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri på 5,9 prosent.

Høy elektrisitetsproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var på hele 12 431 GWh i oktober. Det er 4,8 prosent høyere enn i samme måned i fjor, og det høyeste nivået registrert for oktober.

Fyllingsgraden i vannmagasinene sank i uke 44 til 82,6 prosent, 5,6 prosentpoeng under medianverdien.

Betydelig nettoeksport av strøm

Norge importerte i oktober 206 GWh, mens det ble eksportert 1 879 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 673 GWh. Hittil i år er det eksportert netto 7 232 GWh, en nedgang på 38 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tabeller: