7525_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7525
Lavt elforbruk, økt eksport
statistikk
2009-11-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavt elforbruk, økt eksport

Forbruket av elektrisitet i kraftintensiv industri er fortsatt rekordlavt og viste en nedgang på 23 prosent i forhold til samme måned i fjor. Produksjonen var tilnærmet uendret, mens eksporten viste en oppgang på vel 50 prosent.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i september. 1993-2009. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Hittil i år har forbruket i kraftintensiv industri og treforedling vært henholdsvis 19 981 og 3 784 GWh. Det er en nedgang på 22 og 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det lave forbruket av elektrisitet i kraftintensiv industri har sammenheng med redusert produksjon i sektoren. Dette skyldes lavere etterspørsel fra utlandet etter kraftintensive produkter. Sammenlignet med forrige måned var det imidlertid en vekst i elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri på 2,9 prosent.

Lavere strømforbruk i alminnelig forsyning

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 5 314 GWh i september. Det er 3,4 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Reduksjonen i forbruket kan blant annet sees i sammenheng med at gjennomsnittlig månedstemperatur for Norge i september lå 1,1 grader høyere enn i samme måned i 2008. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Forbruket i alminnelig forsyning til nå i år er 57 617 GWh. Det er 0,9 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Liten endring i elektrisitetsproduksjonen

Produksjonen av elektrisk kraft var i september 10 315 GWh. Det er den tredje høyeste produksjonen registrert i september måned siden 1979. Sammenlignet med samme måned i fjor har det vært en liten oppgang på 0,2 prosent. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå nær medianverdien i september. Ved utgangen av uke 39 var fyllingsgraden 88 prosent, 1 prosentpoeng under medianverdien.

Økt nettoeksport av strøm

Norge importerte i september 70 GWh, mens det ble eksportert 1 896 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 826 GWh, en økning på 52 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Tabeller: