7527_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7527
Stadig lavt forbruk i kraftintensiv industri
statistikk
2009-10-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig lavt forbruk i kraftintensiv industri

Forbruket av elektrisitet i kraftintensiv industri er fortsatt rekordlavt. I august var strømforbruket 2 097 GWh. Dette er en nedgang på 28 prosent i forhold til august 2008.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1993-2009. GWh

Forbruket i kraftintensiv industri var dermed det laveste som er registrert for august i perioden fra 1993, som vi har sammenlignbare tall for. Så langt i år har kraftintensiv industri brukt 17 824 GWh. Det er en nedgang på 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Både innenfor produksjon av kjemiske råvarer og aluminium har det vært et fall i forbruket på 16 prosent så langt i år, mens fallet innenfor jern, stål og ferrolegeringer har vært på hele 43 prosent. Det lave forbruket av elektrisitet i kraftintensiv industri har sammenheng med redusert produksjon i sektoren. Dette skyldes redusert etterspørsel etter kraftintensive produkter fra utlandet.

Lavere elektrisitetsproduksjon også

Produksjonen av elektrisk kraft var i august 9 389 GWh. Sammenlignet med samme måned i fjor har det vært en nedgang på 7,5 prosent. Nedgangen i produksjonen kan ha sammenheng med lavere etterspørsel og noe lavere fyllingsgrad i vannmagasinene. Fyllingsgraden var lavere enn medianverdien helt fra januar til mai og i alle ukene i august. Ved utgangen av uke 35 var den 82 prosent, 2,6 prosentpoeng under medianverdien. Til sammenligning lå fyllingsgraden ved utgangen av uke 35 i august 2008 0,8 prosentpoeng over medianen.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Noe lavere strømforbruk i alminnelig forsyning

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 4 737 GWh i august. Det er 1 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Reduksjonen i forbruket kan sees i sammenheng med at den gjennomsnittlige månedstemperaturen for Norge i august lå 1,4 grader høyere enn i samme måned i 2008.

Forbruket til nå i år er på 52 285 GWh. Det er 0,6 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Redusert nettoeksport av strøm

Norge importerte i august 150 GWh, mens det ble eksportert 1 746 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 596 GWh. Hittil i år har Norge eksportert netto 3 735 GWh, en nedgang på 60 prosent i forhold til samme periode i 2008.

Tabeller: