7529_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7529
Rekordlavt forbruk i kraftintensiv industri
statistikk
2009-09-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordlavt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i den kraftintensive industrien var i juli 2 061 GWh. Dette er det laveste forbruket registrert for juli måned noen gang, og det er en nedgang på 28 prosent i forhold til juli 2008.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juli. 1993-2009. GWh

Så langt i år har kraftintensiv industri brukt 15 726 GWh. Det er en nedgang på 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En viktig årsak til reduksjonen i forbruket av elektrisitet er fallende etterspørsel etter kraftintensive produkter fra utlandet, som følge av finanskrisen.

Lavere elektrisitetsproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var i juli 7 933 GWh. Sammenlignet med juli 2008 er dette en nedgang på 24 prosent. Reduksjonen i vannkraftproduksjonen var på 27 prosent. Varme- og vindkraftproduksjonen utgjorde 428 GWh og viste en sterk økning fra 154 GWh i juli 2008.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var lavere enn medianverdien i alle ukene i juli og lå ved utgangen av uke 30 på 73 prosent. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 82 prosent.

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-juli 2009. GWh

Nedgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 4 289 GWh i juli. Det er 3,6 prosent lavere enn samme periode i 2008. På tross av denne nedgangen var forbruket det tredje høyeste registrert i juli måned.

Forbruket til nå i år er på 47 523 GWh. Det er kun 0,6 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Redusert nettoeksport av strøm

Norge importerte i juli 389 GWh, mens det ble eksportert 1 043 GWh. Dette ga en nettoeksport på 654 GWh. Hittil i år har Norge eksportert netto 2 139 GWh, en nedgang på 72 prosent i forhold til samme periode i 2008.

Tabeller: