7531_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7531
Kraftproduksjonen fortsetter å falle
statistikk
2009-08-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftproduksjonen fortsetter å falle

Produksjonen av elektrisk kraft var 7 875 GWh i juni, en nedgang på hele 26,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Så langt i år har det blitt produsert 64,2 TWh elektrisk kraft, noe som er 11,9 prosent mindre enn i 1. halvår 2008.

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-juni 2009. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1993-2009. GWh

Nedgangen kan ses i sammenheng med lavere tilsig og fyllingsgrad i magasinene i 2009. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå under medianverdien gjennom alle ukene i juni bortsett fra uke 23 og var 59,4 prosent ved utgangen av uke 26. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 67,5 prosent.

Rekordlavt strømforbruk i kraftintensiv industri

Forbruket av elektrisitet i kraftintensiv industri var 2 027 GWh i juni. Dette er en nedgang på hele 27,9 prosent sammenlignet med samme måned året før og det laveste nivået som noen gang er registrert for juni. Så langt i år utgjør strømforbruket i kraftintensiv industri 13,7 TWh, en reduksjon på 20,0 prosent sammenlignet med samme periode i 2008. Nedgangen i elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri har sammenheng med lavere etterspørsel fra utlandet på grunn av finanskrisen.

Strømforbruk i alminnelig forsyning

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 4 767 GWh i juni, noe som er 1,8 prosent mindre enn i samme måned i 2008. Høyere elektrisitetspriser kan ha bidratt til reduksjonen i forbruket.

Forbruket i alminnelig forsyning var 43,2 TWh i første halvdel av 2009, en liten nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nettoeksport av strøm

Norge importerte i juni 607 GWh, mens vi eksporterte 873 GWh. Dette ga en nettoeksport på 266 GWh. Hittil i år har Norge eksportert netto 1 484 GWh, en nedgang på 74,1 prosent i forhold til 1. halvår 2008.

Tabeller: