7533_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7533
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2009-07-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 8 806 GWh i mai, en nedgang på hele 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Den kraftige nedgangen i forbruket i kraftintensiv industri fortsatte, mens det var en mindre nedgang i forbruket i alminnelig forsyning.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mai. 1993-2009. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-mai 2009. GWh

Nedgangen i produksjonen kan ses i lys av gjennomgående lavere spotpriser i mai enn terminpriser for 3. og 4. kvartal i år. Høyere terminpriser enn spotpriser gjør det mindre lønnsomt å produsere i dag fordi man forventer høyere verdi på vannet i morgen. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå litt over medianverdien gjennom mesteparten av mai og var 47,8 prosent ved utgangen av uke 22. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 47,2 prosent.

Rekordlavt strømforbruk i kraftintensiv industri

Strømforbruket i kraftintensiv industri var 2 189 GWh i mai 2009. Dette er en nedgang på nærmere 26 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og det laveste nivået som er registrert for mai noen gang. Nedgangen i elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri har sammenheng med et markert fall i produksjonen i denne sektoren. Dette skyldes betydelig lavere etterspørsel fra utlandet på grunn av finanskrisen.

Lavere strømforbruk i alminnelig forsyning

Strømforbruket i alminnelig forsyning var 5 487 GWh i mai, en nedgang på 3 prosent sammenlignet med samme måned i 2008. Fallet i forbruket må ses i sammenheng med at månedstemperaturen for Norge som helhet i mai lå 1,5 °C over normalen, mens den var 0,6 °C høyere enn normalen i samme måned i 2008. Høyere elektrisitetspriser kan også ha bidratt til reduksjonen i forbruket. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Nettoeksport av kraft

Norge importerte i mai 615 GWh, mens vi eksporterte 880 GWh. Dette ga en nettoeksport på 265 GWh. Så langt i år har Norge eksportert netto 1 219 GWh.

Tabeller: