7535_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7535
Rekordlavt forbruk i kraftintensiv industri
statistikk
2009-06-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordlavt forbruk i kraftintensiv industri

Strømforbruket i kraftintensiv industri var 2 211 GWh i april 2009. Dette er en nedgang på 21,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og det laveste nivået som er registrert for april noen gang. For alminnelig forsyning var det også en stor reduksjon i forbruket.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i april. 1993-2009. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Nedgangen i elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri har sammenheng med et markert fall i produksjonen i denne sektoren. Dette skyldes betydelig lavere etterspørsel fra utlandet på grunn av finanskrisen.

Mild april måned

Strømforbruket i alminnelig forsyning var 6 208 GWh i april, en nedgang på 11,9 prosent sammenlignet med samme måned i 2008. Fallet i forbruket må ses i sammenheng med at månedstemperaturen for Norge som helhet i april lå hele 2,8 °C over normalen, mens den var 1,2 °C høyere enn normalen i samme måned i 2008. I år var påsken i april, mens den falt i mars i fjor. Dette kan også ha bidratt til nedgangen i elektrisitetsforbruket. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Sesongkorrigerte tall for alminnelig forsyning

Fra mars til april falt det løpende forbruket i alminnelig forsyning med hele 26,2 prosent. Også korrigert for systematiske sesongvariasjoner fra mars til april, vesentlig på grunn av temperaturendringer, viser forbruket en sesongjustert nedgang på 9,4 prosent. Det sesongjusterte forbruket har nå falt to måneder på rad.

Sesongvariasjon

Forbruket i alminnelig forsyning påvirkes sterkt av sesongvariasjon gjennom året. Den viktigste kilden til sesongvariasjon er temperatur, men også sesongvariasjoner i produksjon og konsum kan bidra.

De sesongjusterte tallene sier noe om en økning (nedgang) i de ujusterte forbruksdataene bare skyldes sesongvariasjon, eller om vi har en underliggende økning (nedgang) i strømforbruket.

For mer informasjon om sesongjustering av strømforbruket innenfor alminnelig forsyning, se eget notat .

Lavere produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisk kraft var 9 341 GWh i april, en nedgang på hele 17,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Dette kan ses i lys av gjennomgående lavere spotpriser i april enn terminpriser for 3. og 4. kvartal i år. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå under medianverdien i april og var 31,3 prosent ved utgangen av uke 17. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 34,6 prosent.

Nettoeksport av kraft

Norge importerte i april 666 GWh, mens vi eksporterte 761 GWh. Dette ga en nettoeksport på 95 GWh. Så langt i år har Norge eksportert netto 953 GWh.

Tabeller: